Ερμηνείες Ονείρων

Ένας Χρωματιστός Κόσμος, το Υποσυνείδητό μας – Άρθρο ΙΙΙΙ, Το Φως Το Αληθινό

Στο προηγούμενο άρθρο της σειράς είχα θέσει ένα στόχο. Να παρουσιάσω όλες τις κάρτες Ταρώ μέσα από διαφορετικά όνειρα. Με το συγκεκριμένο άρθρο θα αναθεωρήσω προσωρινά το στόχο και θα παρουσιάσω για δεύτερη φορά ένα όνειρο που η ερμηνεία του βασίζεται στην κάρτα Ταρώ του Διαβόλου. Οπότε δεν θα μείνω συνεπής στο στόχο μου, αλλά θα ακολουθήσω την παρόρμησή μου.

Ένας Χρωματιστός Κόσμος, το Υποσυνείδητό μας – Άρθρο ΙΙΙ, Η χαρά του Τρελού

Με τα άρθρα «Ένας Χρωματιστός Κόσμος, το Υποσυνείδητό μας» ο πρωταρχικός στόχος ήταν να παρουσιαστούν και οι είκοσι δύο κάρτες Ταρώ της μεγάλης Αρκάνας. Από την κάρτα χωρίς νούμερο, του Τρελού μέχρι και την Κάρτα με το νούμερο είκοσι ένα, του Κόσμου. Κάθε παρουσίαση να είναι ταυτόχρονα μια εκτενής ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η κάρτα βοηθάει αυτόν που αναζητάει αρχικά την επικοινωνία με το υποσυνείδητό του και τελικά τη θεραπεία του.