Ένας Χρωματιστός Κόσμος, το Υποσυνείδητό μας – Άρθρο ΙΙΙ, Η χαρά του Τρελού

Με τα άρθρα «Ένας Χρωματιστός Κόσμος, το Υποσυνείδητό μας» ο πρωταρχικός στόχος ήταν να παρουσιαστούν και οι είκοσι δύο κάρτες Ταρώ της μεγάλης Αρκάνας. Από την κάρτα χωρίς νούμερο, του Τρελού μέχρι και την Κάρτα με το νούμερο είκοσι ένα, του Κόσμου. Κάθε παρουσίαση να είναι ταυτόχρονα μια εκτενής ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η κάρτα βοηθάει αυτόν που αναζητάει αρχικά την επικοινωνία με το υποσυνείδητό του και τελικά τη θεραπεία του.