Λευκάδα – Γιάννης Καλαβριανός “Αβελάρδος & Ελοϊζα” – Αύγουστος ’18

Share on facebook
Share on twitter
Το δεύτερο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα στις 09 και 13 Αυγούστου (2018). Η ιδέα ήταν να γίνει μια διαφορετική προσέγγιση του έργου, που προετοίμαζε η ομάδα του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας μέσα στο φθινόπωρο, το θεατρικό έργο «Αβελάρδος & Ελοϊζα» του Γιάννη Καλαβριανού. Πραγματοποιήθηκαν αυτοσχεδιασμοί σύνδεσης των θεματικών, κάποιων χαρακτηριστικών σκηνών, αλλά και των χαρακτήρων του έργου με τις κάρτες Ταρώ. Το παιχνίδι και οι σωματικοί αυτοσχεδιασμοί ήταν βασικό στοιχείο επίσης. Σαν κλείσιμο του εργαστηρίου, έγινε διάβασμα καρτών Ταρώ στους δύο πρωταγωνιστές του έργου, για να βρουν κάποια επιπλέον στοιχεία του ρόλου, αλλά και να δομήσουν μέσω της απεικόνισης και των εννοιών των καρτών Ταρώ τον ίδιο τους το ρόλο. Χώρος διεξαγωγής το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας. Βοηθός εργαστηρίου: Μαριάννα Καββαδία.